Owek Erisa Kagoro Byenkya: Jan 2002 – 2 Dec 2006

Owek Erisa Byenkya Kagoro served as Omuhikirwa (Prime Minister of Bunyoro-Kitara Kingdom between Jan 2002 – 2 Dec 2006, and a lot was achieved in his time. It is  during his tenure that Omukama of Bunyoro-Kitara Kingdom – Dr. Solomon Gafabusa Iguru I married Omugo Magret Karunga Adyeeri.