Ebikubyo by’Okuhangiriza Omukama

Hangiriza Agutamba
Hangiriza Enkya Nungi
Singa Omwebingwa
Singa Omwijukuru wa Kabalega
Rulira haiguru amagufa nigakunkumuka
Ebigere bisaaga omuhanda
Ekitule kinobere abeemi
Omukuma nfuuzi
Omuzaaza nganda
Binyindo bicuuka omwika
Ensano ekwata amaizi
Hangiriza embaire
Hamulyango embaire
Hamya ha kyaro Mbaire
Hamya ha kyaro Nyamunyaka
Hamya ha kyaro Lyogere
Hamya ha kyaro Murujambi
Hamya ha kyaro Mbumba
Alikucumira embaizi ndigicwankuna
Alikucuza amaziga ndimucuza esamaga(esagama/omusahi)
Abana b’engoma bacurane
Omugo agwagwane
Ababiito hamu n’Ababitookati bacuraane
Egunda gunde Karuziika nk’obujogera bwa Koogere